Felhasználói feltételek és jogi nyilatkozat

A nonstopmozi.hu (továbbiakban: Üzemeltető) létrejöttének célja egy szabad közösség összefogása. Jelen Felhasználási feltételek jelentik az Üzemeltető és Ön (továbbiakban Felhasználó) között létrejött szerződést, mely tartalma és elfogadása jelenti az ingyenes és regisztrációhoz kötött szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatás) igénybevételének feltételeit. A szerződés tartalmazza a weboldal használatával, igénybevételével kapcsolatos szabályokat is, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el! A szolgáltatást csak akkor veheti igénybe a Felhasználó, ha elolvasta a szerződés minden pontját, és elfogadja azokat.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen szerződést bármikor, előzetes bejelentés nélkül szabadon módosíthassa. A továbbra is igénybe vett szolgáltatás a szerződés automatikus elfogadását jelenti.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényértelmében az Üzemeltető teljesen legális tevékenységet folytat, a ténylegesen szolgáltatott adatok/filmek jogdíjai a filmeket és egyéb audiovizuális tartalmat szerverein tároló szolgáltatókat terheli!

Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. A hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül.

A nonstopmozi.hu oldalait bárki szabadon böngészheti (Felhasználó és Regisztrált Felhasználó), kivéve a Kizárt látogatók pont alatt részletezett felhasználók. A regisztrált tagság feltétele, hogy a regisztrációt a nonstopmozi.hu elfogadja. A nonstopmozi.hu fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, különösképp valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy a nonstopmozi.hu és más a Tagok bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés esetén.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a regisztrált e-mail-re való, a nonstopmozi.hu oldallal kapcsolatos információk, felhívások és egyéb üzenetek küldésére.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatás használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényel(het), valamint hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan a Felhasználó saját felelősségére jár el. Azt követően, hogy a Felhasználó regisztrált, a nonstopmozi.hu nem vonható felelősségre a szolgáltatás károsodásáért, megsemmisüléséért, ill. sérüléséért. Továbbá nem vonható felelősségre a szolgáltatás elérhetetlenségéért és egyéb hibáiért sem, mivel ezek a tartalmak, nem az Üzemeltető szerverein vannak tárolva, így azok folytonos elérését nem tudjuk biztosítani.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a felhasználók által beküldött tartalmak (hozzászólások, feltöltések, visszajelzések, stb.) tárolására és bármilyen célú felhasználására.

A nonstopmozi.hu nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A nonstopmozi.hu nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. A nonstopmozi.hu kizár minden felelősséget, amely programok letöltéséből, azok esetleges hibáiból, illetve az Ön számítógépén futó programokkal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

A nonstopmozi.hu nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségekért a nonstopmozi.hu nem vállal felelősséget.

Kizárt látogatók: Ha Ön tagja bármely illegális szoftver-vadász csoportnak, zenei kiadónak, filmgyártó, szoftver kiadó, forgalmazó cégnek, rendészetnek, vagy a RIAA-nak (ASVA), illetve Proartnak, vagy ha Ön kormányzati tevékenységet folytat, nem adunk engedélyt az Ön részére, hogy az Üzemeltető merevlemezein található anyagokhoz hozzáférjen, regisztráljon és használja a weboldalt, illetve a szerverrel kapcsolatban bármilyen tevékenységet folytasson! Ha ön mégis így tesz, azzal megsérti a 431.322.12 számú, az Interneten Alkalmazott Magánjogi Törvényt és a Személyes Információ és Elektronikus Dokumentumok Védelméről szóló törvényt.

A weboldalon bizonyos funkciók csak regisztrációt követően vehetők igénybe. A igénybe vett funkciók nem megfelelő használata (SPAM, trágár, másokra nézve sértő beszédmód alkalmazása, egyéb a Netikett szabályait sértő magaviselet) az oldalról való kitiltást vonhat maga után.

A regisztráció során szükséges igazi, létező, élő e-mail cím megadása! A regisztrációkor eltároljuk a felhasználók e-mail címét, melyeket a személyiségi jogok értelmében semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára, viszont fenntartjuk a jogot ezen adatok statisztikai jellegű felhasználására.

Szervereinken nem tárolunk semmilyen jogsértő tartalmat, minden tartalom nem általunk üzemeltetett weboldalak szerverein található, melyek helyét csak megjelöljük és kategorizáljuk, illetve nem ismerjük azok részletes tartalmát, így nem tudunk semmilyen felelősséget vállalni értük. Az oldalon keresztül elérhető, más szolgáltatóknál tárolt filmek és audiovizuális tartalmak jogdíjai a filmeket és egyéb audiovizuális tartalmat szerverein tároló szolgáltatókat terheli!
A nonstopmozi.hu weboldal (továbbiakban: Szolgáltató) működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai vonatkoznak.

Az Ektv. 2. § (1) alapján Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez, illetve folytatásához előzetes engedély vagy bármely ezzel azonos joghatású hatósági határozat nem szükséges.

A Szolgáltató az Ektv. 2. § (ld) bekezdésében rögzítettek alapján, mint Közvetítő Szolgáltató az információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás). Az Ektv. 2. § (e) bekezdése értelmében: Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e.

A Szolgáltató által fenntartott weboldal egy tematikusan kategorizált, más weboldalak tartalmi elemeit megjelenítő, közvetítető szolgáltatás. A Szolgáltató szerverei nem tárolnak audió, illetve videó fájlokat, kizárólag videómegosztó weboldalakról beágyazott tartalom érhető el. Az Ektv. 7. § (2) értelmében a Közvetítő Szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, a Közvetítő Szolgáltató által továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért nem felel. A megosztott információkért teljes felelősséggel az eredeti, tényleges tartalomszolgáltató tartozik.

Az Ektv. 7. § (3) értelmében a Közvetítő Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Jogsértő illetve jogellenes magatartás esetén a Közvetítő Szolgáltató az Ektv. 10. §-ában rögzítettek szerint köteles eljárni.
Hirdetések:

Az oldalon megjelennek hirdetések, ha ez nem tetszik és nem támogatod munkánkat a hirdetések megjelenésének beleegyezésével, használj nyugodtan hirdetésblokkolót.

Oldalunk által megjelenített reklám tartalmak:
- A filmek listája felett egy sor reklám
- Az ajánlott filmek rész felett egy darab reklám

Az összes többi reklám, ami a filmek indításakor jelenik meg felugró ablak formájában a linkmegosztó oldalak tulajdona, csak a beágyazás miatt jelennek meg nálunk. Ezekre a reklámokra semmi ráhatásunk nincs, mennyiségileg és tartalmilag sem, felelősséget nem vállalunk értük és ezekből a reklámokból semmilyen bevételünk sem származik. Sajnos ezeket a reklámblokkolók sem szűrik ki teljesen.